OtheR DRESS

OtheR DRESS je platforma, která představuje tvorbu pečlivě vybraných návrhářů netradičního oblečení a doplňků, ale i celou řadu dalších přidružených akcí.

OtheR DRESS is a platform that brings together designers of unconventional clothing and accessories, organizes fashion shows and other affiliated events.

MARKET

OtheR DRESS Market je prodejní akce, která představuje autory nezávislé scény. Prezentuje tu nejzajímavější tvorbu českých i zahraničních tvůrců s důrazem na opravdovost a osobní přístup. 

——————————————————————————————
OtheR DRESS Market is a sales event that represents the authors of an independent scene. It presents the most interesting works of Czech and foreign artists with an emphasis on authenticity and personal approach.