OTHER DRESS

OTHER DRESS je platforma, která představuje tvorbu pečlivě vybraných návrhářů netradičního oblečení a doplňků, ale i celou řadu dalších přidružených akcí.

MARKET

OtheR DRESS Market je prodejní akce, která představuje autory nezávislé scény. Prezentuje tu nejzajímavější tvorbu českých i zahraničních tvůrců s důrazem na opravdovost a osobní přístup. Tento ročník doprovázeno výstavou obrazů/kreseb umělců inspirovaných světem OtheR DRESS a dalšími show.
Vstupné – 0,- Kč
Vaše povinná útrata (minimální konzumace) na baru 100,-Kč (a výše) – vybíráno předem formou zálohy při vstupu.
——————————————————————————————
OtheR DRESS Market is a sales event that represents the authors of an independent scene. It presents the most interesting works of Czech and foreign artists with an emphasis on authenticity and personal approach. This year is accompanied by an exhibition of artists inspired by the world of OtheR DRESS and other shows.
Entry fee – 0, – CZK
Your mandatory spending (minimum consumption) at the bar is 100,- CZK (and above) – it is selected in advance as a deposit at the entrance.

SHOW